Home > Driver 3com > Driver 3com 3c905c Integrated Network Card

Driver 3com 3c905c Integrated Network Card

Select type of offense: Offensive: Sexually explicit or offensive language Spam: Advertisements or commercial links Disruptive posting: Flaming or offending other users Illegal activities: Promote cracked software, or other illegal content U verklaart de software en bijbehorende materialen, en alle kopieën daarvan, bij beëindiging van de licentie te vernietigen. met uitsluitend die rechten die hierin zijn bepaald. Probeert u het later nog eens. Source

U dient dan alle Software (inclusief meegeleverde media, geschreven materialen en verpakking) onmiddellijk te retourneren voor een volledige restitutie, of u dient alle Software te verwijderen, zoals door Dell wordt gevraagd. Belangrijke Algemene Voorwaarden met betrekking tot privacy, softwaregebruik en support -- Lees dit zorgvuldig door Lees de onderstaande voorwaarden en klik op "Ja, ik ga akkoord" als u ermee instemt. De voorwaarden van deze Overeenkomst verlenen u geen recht op onderhoud of support voor de Software. In een dergelijk geval kan Dell alle of een deel van de Software of uw toegang tot de Software onderbreken, intrekken of beëindigen, na ontvangst van een dagvaarding of op verzoek

De audit is beperkt tot het nagaan van uw naleving van de bepalingen van deze overeenkomst. Voor hulp bij het gebruik van de informatie op deze pagina, gaat u naar Hulp en zelfstudies voor drivers. 3Com 3C905B Integrated Network Card, 3C905C Integrated Network Card, v. 5.21, A07 Dell mag de Software op elk gewenst moment wijzigen, met of zonder voorafgaande kennisgeving aan u. De update bevat wijzigingen die alleen invloed hebben op bepaalde configuraties, of biedt nieuwe functies die al dan niet op uw omgeving van toepassing zijn.

  • Deze Overeenkomst is bindend voor rechtsopvolgers en rechtverkrijgenden.
  • Als het bij uw Dell computer of apparaat meegeleverde pakket, optische schijven en andere storagemedia bevat, dient u alleen de media te gebruiken die geschikt zijn voor uw computer of apparaat.
  • HTML Pop-Up With Install Now Button 1.The Dell Software Installation Documentation window appears. 2.Click the Install Now button.
  • Download het bestand naar een map op uw vaste schijf en voer het uit om de set van bestanden uit te pakken.
  • FireFox biedt geen ondersteuning voor deze functie met een beveiligde verbinding (https).
  • Cons: (10 characters minimum)Count: 0 of 1,000 characters 5.
  • When prompted to restart your system, click Yes.
  • U stemt ermee in om deze wetten na te leven.
  • MD5: Niet beschikbaar SHA1: Niet beschikbaar SHA-256: Niet beschikbaar Door te downloaden accepteert u de voorwaarden van de softwarelicentieovereenkomst van Dell. (in het Engels) Alles weergeven | Alles verbergen Compatibele systemen
  • Als een bepaling niet uitvoerbaar blijkt te zijn, heeft dit geen invloed op de uitvoerbaarheid van de overige bepalingen of voorwaarden van deze Overeenkomst.

Supportbronnen zijn beschikbaar op http://www.dell.com/support/home.Wanneer u Dell toestaat deze gegevens permanent te verzamelen en te gebruiken en op te slaan op servers die zich mogelijk in het buitenland bevinden kunt u Alle eigendomsrechten en intellectuele eigendomsrechten in en op de Software zijn eigendom van en in het beheer van de fabrikant of de eigenaar van de Software. Note that your submission may not appear immediately on our site. Probeer het opnieuw.

Close E-mail This Review E-mail this to: (Enter the e-mail address of the recipient) Add your own personal message:0 of 1,000 characters Submit cancel Thank You, ! A File Download window appears. 3.Click Run this program from its current location and click OK. U dient de Software alleen op Dell computers of apparaten te gebruiken, met uitzondering van applicatiesoftware voor mobiele apparaten die speciaal door Dell ontworpen is voor gebruik op niet-Dell hardware. "Gebruiken" De registratie van nieuwe apparaten op onze site kan 48 uur duren.

Details Optioneel: Dell raadt aan de gedetailleerde informatie over de update door te nemen, om vast te stellen of deze van toepassing is op uw systeem. Dell mag geplande of niet-geplande reparaties of onderhoud uitvoeren, of op afstand een patch of upgrade uitvoeren voor de Software op haar eigen en uw computersystemen. Dell behandelt de verzamelde gegevens in overeenstemming met de privacyverklaring van Dell. U verklaart dat u deze Overeenkomst hebt gelezen en begrijpt, dat u door de bepalingen ervan gebonden bent en dat dit de volledige en exclusieve verklaring is van de Overeenkomst tussen

Bestand downloaden Toevoegen aan [{0}] Verwijderen uit [{0}] Ga naar [{0}] Verifieer de checksum-waarde om de integriteit van uw download te garanderen. http://download.cnet.com/Network-3C905C-Integrated-Network-Card-Driver/3000-2112_4-109009.html Door de Softwarepakketten te openen of de verzegeling te verbreken, de Software te installeren, te downloaden, te activeren, de voorwaarden te accepteren met een klik of door de Software te gebruiken, Thank You for Submitting an Update to Your Review, ! Winkel Support Community Mijn account Winkel Support Community ×Close Details driver Ga voor meer downloads naar​ Drivers en downloads.

Als u een rechtspersoon vertegenwoordigt, verklaart u dat de persoon die instemt met deze voorwaarden de juiste bevoegdheden heeft om dit te doen en om de rechtspersoon hieraan te binden.Overeenkomstig de http://wsefaq.com/driver-3com/driver-3com-3c509b-tpo.php DELL, DE HOUDERS VAN HET AUTEURSRECHT EN HUN MEDEWERKERS ZIJN IN GEEN ENKEL GEVAL AANSPRAKELIJK VOOR DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE. MD5: Niet beschikbaar SHA1: Niet beschikbaar SHA-256: Niet beschikbaar Door te downloaden accepteert u de voorwaarden van de softwarelicentieovereenkomst van Dell. (in het Engels) Alles weergeven | Alles verbergen Compatibele systemen Mogelijk hebt u sommige van deze toepassingen geselecteerd bij de aankoop van uw computer.

Bestand downloaden Toevoegen aan [{0}] Verwijderen uit [{0}] Ga naar [{0}] Verifieer de checksum-waarde om de integriteit van uw download te garanderen. Close Report Offensive Content If you believe this comment is offensive or violates the CNET's Site Terms of Use, you can report it below (this will not automatically remove the comment). Volg de instructies om de installatie te voltooien. have a peek here De update bevat wijzigingen die alleen invloed hebben op bepaalde configuraties, of biedt nieuwe functies die al dan niet op uw omgeving van toepassing zijn.

Wanneer deze toepassingen op uw systeem worden geïnstalleerd, kunt u ze terugvinden als “supportsoftware”, “Dell” of onder hun naam in Programma's toevoegen of verwijderen (“Start”, “Configuratiescherm”, “Programma's toevoegen of verwijderen”). Dit kan uw computer beschadigen. BIJZONDERE, MORELE SCHADE OF GEVOLGSCHADE (MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, DE AANSCHAF VAN VERVANGENDE GOEDEREN OF SERVICES; HET VERLIES VAN GEBRUIKSMOGELIJKHEDEN, GEGEVENS OF WINST, OF DE ONDERBREKING VAN BEDRIJFSACTIVITEITEN),

Close Report Offensive Content If you believe this comment is offensive or violates the CNET's Site Terms of Use, you can report it below (this will not automatically remove the comment).

Dit kan uw computer beschadigen. Click Configure, click the Driver tab, click Update Driver. 4. U bent verantwoordelijk voor de keuze van de Software om de door u gewenste resultaten te behalen, alsook voor het gebruik en de via de Software verkregen resultaten. A Self Extractor window appears and indicates C:\DELL\DRIVERS\R49958 files were extracted. 4.Click OK.Follow the on-screen installation instructions in the window.HTML Pop-Up With Install Now Button1.The Dell Software Installation Documentation window appears.

The Self-Extracting Driver Installation window appears and prompts to extract files to C:\DELL\DRIVERS\R35812. 3.Leave all of the default settings and click Unzip or OK. U mag geen sublicenties verlenen van de Software. Voor de beste ervaring raden we aan Internet Explorer of Chrome te gebruiken. Check This Out Contractant/fabrikant is Dell Products, L.P., One Dell Way, Round Rock, Texas 78682.

Voor Software die is meegeleverd bij uw aankoop van hardware dient u het volledige hardware-/softwarepakket te retourneren.