Home > Nvidia Geforce > Nvidia Geforce Go 7400 Driver Windows 10

Nvidia Geforce Go 7400 Driver Windows 10

Contents

Alle eigendomsrechten en intellectuele eigendomsrechten in en op de Software zijn eigendom van en in het beheer van de fabrikant of de eigenaar van de Software. There are several types of cookies: Technical cookies that facilitate user navigation and use of the various options or services offered by the web as identify the session, allow access to Onze excuses, maar wij kunnen uw verzoek niet verwerken omdat deze service tijdelijk niet beschikbaar is. Door de Softwarepakketten te openen of de verzegeling te verbreken, de Software te installeren, te downloaden, te activeren, de voorwaarden te accepteren met een klik of door de Software te gebruiken, have a peek at this web-site

U mag geen sublicenties verlenen van de Software. U mag de Software en alle bijbehorende documentatie permanent overdragen als deel van een verkoop of overdracht van het Dell product waarop de Software is geïnstalleerd door Dell, indien van toepassing, DELL OF DIENS LEVERANCIERS ZIJN IN GEEN ENKEL GEVAL AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE SCHADE (WAARONDER, MAAR NIET BEPERKT TOT, WINSTDERVING, ONDERBREKING VAN DE BEDRIJFSVOERING, VERLIES VAN BEDRIJFSGEGEVENS OF ANDERE DATA) DIE VOORTVLOEIT ldewittOct 29, 2013, 1:29 PM expl0itfinder said: In the link posted by Idewitt, you want to download "Intel Mobile Chipset, v.7.2.2.1006, A09", which is under "Chipset", as well as "nVidia GeForce Discover More

Nvidia Geforce Go 7400 Driver Windows 10

Voor meer informatie over het privacybeleid van Dell of de manier waarop Dell omgaat met uw persoonlijke gegevens, leest u de privacyverklaring van Dell op www.dell.com/privacy. ALGEMEENDeze licentie is van kracht totdat deze wordt beëindigd. The file icon appears on your desktop. That means those drivers are missing from the computer.

Voor zover toegestaan door de lokale wetgeving is op deze Overeenkomst de wetgeving van de staat Texas van toepassing, zonder inachtneming van richtlijnen ten aanzien van strijdige wetgeving. OMDAT IN SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN DE UITSLUITING OF BEPERKING VAN INCIDENTELE SCHADE OF GEVOLGSCHADE NIET IS TOEGESTAAN, IS HET BOVENSTAANDE MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING. Omdat deze rechtsafstand niet is toegestaan in sommige rechtsgebieden, is deze afstandsverklaring mogelijk niet op u van toepassing. Elke impliciete garantie is beperkt tot 90 dagen na ontvangst van de Software.

De Software verwijderenBij twijfels over de voorwaarden van de softwarelicentieovereenkomst van Dell of de privacyverklaring van Dell kunt u het programma met behulp van de online deïnstallatiegids deïnstalleren vanuit Programma's toevoegen Alle eigendomsrechten en intellectuele eigendomsrechten in en op de Software zijn eigendom van en in het beheer van de fabrikant of de eigenaar van de Software. The Save In: window appears. 3.From the Save In: field, click the down arrow then click to select Desktop and click Save. http://www.dell.com/support/home/us/en/04/Drivers/DriversDetails?driverId=R180918 ALGEMEENDeze licentie is van kracht totdat deze wordt beëindigd.

Dell biedt geen garantie dat u bij dit soort activiteiten van tevoren bericht ontvangt of dat het gebruik van de Software op dat moment ononderbroken of zonder fouten zal verlopen.OPEN-SOURCE- EN By using our website, you agree to our use of cookies. In sommige rechtsgebieden zijn beperkingen ten aanzien van de duur van impliciete garanties niet toegestaan. Alle rechten die niet uitdrukkelijk onder deze overeenkomst zijn verleend, worden behouden door de fabrikant of de eigenaar van de software.

Nvidia Geforce Go 7400 Driver Windows 7

Mogelijk hebt u sommige van deze toepassingen geselecteerd bij de aankoop van uw computer. visit Deze overeenkomst heeft betrekking op alle software ("Software") en alle eventuele upgrades, updates, patches, hotfixes, modules, routines, verbeterde kenmerken en functies en extra versies van de Software die de oorspronkelijke Software Nvidia Geforce Go 7400 Driver Windows 10 Deze garantie is alleen op u van toepassing en is niet overdraagbaar. Vervangende media vallen onder de resterende garantieperiode van de oorspronkelijke media of hebben een garantie van 30 dagen, afhankelijk van welke periode langer is.

Dit is geen verkoopovereenkomst voor software of enige ander intellectueel eigendom. http://wsefaq.com/nvidia-geforce/nvidia-geforce-go-6150-driver-windows-7.php Help en zelfstudies voor drivers Hulp en zelfstudies voor drivers x Waarschuwing: schakel uw computer niet uit en koppel de stroomtoevoer niet los tijdens het bijwerken van het BIOS. The Save In: window appears. 3.From the Save In: field, click the down arrow then click to select Desktop and click Save. Install 1.Double-click the new icon on the desktop labeled R180919.EXE. 2.The Self-Extracting window appears and prompts you to extract or unzip to C:\DELL\DRIVERS\R180919.

Als een bepaling niet uitvoerbaar blijkt te zijn, heeft dit geen invloed op de uitvoerbaarheid van de overige bepalingen of voorwaarden van deze Overeenkomst. Dell mag de Software op elk gewenst moment wijzigen, met of zonder voorafgaande kennisgeving aan u. DELL, DE HOUDERS VAN HET AUTEURSRECHT EN HUN MEDEWERKERS ZIJN IN GEEN ENKEL GEVAL AANSPRAKELIJK VOOR DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE. Source Elke bepaling van deze overeenkomst is scheidbaar.

Het gebruik van het programma valt eveneens onder de voorwaarden van uw serviceovereenkomst en de Verkoopbepalingen en -voorwaarden (indien in de VS) of onder de geldende serviceovereenkomst en verkoopvoorwaarden op uw Mogelijk geldt deze beperking dan ook niet voor u. nVidia GeForce Go 7900 GS, GeForce Go 7900 GTX, v.174.31 XP, A05 Nvidia 174.31 XP WHQL driver for G71 cards Probleemoplossingen en verbeteringen Inital Release Versie Versie 174.31 XP, A05 Categorie

We use Google Analytics to collect anonymous statistical information such as the number of visitors to our site.

  • Dell behandelt de verzamelde gegevens in overeenstemming met de privacyverklaring van Dell.
  • Contractant/fabrikant is Dell Products, L.P., One Dell Way, Round Rock, Texas 78682.
  • If you want you can disable cookies from Google Analytics.
  • Alle eigendomsrechten en intellectuele eigendomsrechten in en op de Software zijn eigendom van en in het beheer van de fabrikant of de eigenaar van de Software.
  • In sommige rechtsgebieden zijn beperkingen ten aanzien van de duur van impliciete garanties niet toegestaan.
  • Voor de beste ervaring raden we aan Internet Explorer of Chrome te gebruiken.
  • Onze excuses, maar wij kunnen uw verzoek niet verwerken omdat deze service tijdelijk niet beschikbaar is.
  • U mag geen sublicenties verlenen van de Software.
  • Video Tutorials Using the Latest Device Drivers (00:02:05) Learn more about device driver software, how to check current driver versions, and use Dell's support website to download and install the latest

Learn more I agree × Information cookies Cookies are short reports that are sent and stored on the hard drive of the user's computer through your browser when it connects to Als er geen aparte licentieovereenkomst is, geldt deze Overeenkomst voor uw gebruik van Updates, en dergelijke Updates worden voor het doel van deze licentieovereenkomst beschouwd als Software. Mogelijk geldt deze beperking dan ook niet voor u. Deze Overeenkomst is bindend voor rechtsopvolgers en rechtverkrijgenden.

Dit kan uw computer beschadigen. Voor meer informatie over het privacybeleid van Dell of de manier waarop Dell omgaat met uw persoonlijke gegevens, leest u de privacyverklaring van Dell op www.dell.com/privacy. Als er geen aparte licentieovereenkomst is, geldt deze Overeenkomst voor uw gebruik van Updates, en dergelijke Updates worden voor het doel van deze licentieovereenkomst beschouwd als Software. have a peek here De Software wordt beschermd door auteursrechtwetgeving van de Verenigde Staten en andere toepasselijke wetten en internationale verdragen, en wordt mogelijk beschermd door de octrooiwetten van het desbetreffende rechtsgebied.

Updates, patches of waarschuwingen kunnen vanaf Dell servers verstuurd worden. Voorbereiden op downloaden...